Mgr. Miloslav Plíva
Zahradnictví
Rybářská 1280/II
389 01 Vodňany
tel. 732 457 685,603387364
DIČ 107-500312140
IČO 40716155
e-mail : zahradnictvipliva
@centrum.cz